Cayma Hakkı

Tüketici, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir

Satın alınan ürünler PTT kargo şirketi aracılığıyla ücretsiz olarak iade edilebilir

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; ürün teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Bu cayma hakkını kullanabilmek için, Müşteri cayma hakkını kullanmak istediğini ve Sözleşmeyi fesih kararını Mitras’a, yazılı bildirim veya internet sitesi üzerinden sunulan diğer araçlarla bildirmelidir. Müşteri, Mitras’ı info@mitras.com adresine bir e-posta göndererek bilgilendirebilir. Ayrıca adresimize yazılı bildirim göndererek de Müşteri cayma hakkını kullanmak istediğine ilişkin Mitras’ı bilgilendirebilir. Müşteri, zorunlu olmasa da işbu koşulların ekinde bulunan örnek cayma hakkı formunu kullanabilir.

Müşteri’nin cayma hakkının süresinde kullanabilmesi için, hakkın kullanım süresi bitmeden önce cayma hakkını kullanmak istediğine dair Mitras’ı bilgilendirmesi yeterlidir.

Cayma hakkının kullanımı halinde, ürünün iadesi cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirim tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde Sözleşmenin 17.3 maddesine uygun olarak Mitras mağazasına elden veya kargo yoluyla yapılabilir.

Müşteri, herhangi bir sorusu olması halinde, internet sitesindeki iletişim formundan veya müşteri hizmetleri hattından (maliyeti Müşteri’nin kullandığı hat veya mobil operatörüne göre değişecektir) ya da info@mitras.org adresine e-posta göndererek kozmik’e ulaşabilir.

Geri ödeme herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimin alınmasından itibaren 14 (on dört) günü geçmeyecek şekilde yapılır.

Müşteri’nin tercih ettiği iade yöntemine bakılmaksızın, kargo yoluyla iadeler Mitras’ın seçtiği bir kurye tarafından yapılmazsa, Mitras.org’un maruz kalacağı ekstra masraflar, Müşteri’ye geri ödenecek miktara dahil edilmeyecektir.

Cayma hakkını kullanmanın sonuçları

Müşteri’nin Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Madde 17.3’te aksinin belirtildiği durum hariç olmak üzere Mitras, Müşteri’den aldığı bütün ödemeleri teslimat masrafları da dahil (Mitras’ın sunduğu en az maliyetli olan standart teslimat türü dışında bir teslimat türü seçildiğinde ortaya çıkacak ek masraflar hariç) Müşteri’ye iade eder.

Mitras , Müşteri’nin satın alma işlemi için kullandığı ödeme yönteminin aynısını kullanarak geri ödeme yapar ve hiçbir durumda, böyle bir geri ödemenin sonucunda Müşteri herhangi bir ek ücret ödemeyecektir.

Müşteri, Mitras’a ürünleri Türkiye’deki Mitras mağazasında veya Mitras tarafından belirlenen kargo şirketine, herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimden itibaren 10 (on) günü geçmeyecek şekilde iade etmelidir. Müşteri, bu 10 (on) günlük süre sona ermeden ürünleri geri göndermeli veya iade etmelidir.

Müşteri, yalnızca ürünlerin mahiyeti, özellikleri ve işleyişi için gerekli olan herhangi bir kontrolün ötesine geçen değer azalmalarından sorumlu olur.

Ürün / Hizmet Arama
Aramak istediğiniz ürünü/hizmeti yazıp enter'a basınız